2020-04-29

Folkhälsomyndigheten stoppar MSB:s coronaapp

Security User har tidigare skrivit om att flera länder har använt integritetskänslig teknik i kampen mot Covid-19 och att det fanns svenska planer på en corona-app. Nu har den stoppats, men inte på grund av integritetsskäl.

MSB har pausat sitt arbete med – som myndigheten kallar det – ”det digitala verktyget, som skulle kartlägga upplevda symptom och hur svenskarnas beteende har förändrats med anledning av Covid-19”.

Arbetet med det digitala verktyget har pågått en tid och ett samarbete har bland annat skett mellan MSB, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Folkhälsomyndigheten ligger bakom beslutet att stoppa arbetet och den planerade lanseringen.

– I det här läget var bedömningen att riskerna var betydligt större än vinsterna som skulle vara rätt så små i det här läget, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till TT.

Regioner och länsstyrelser har befarat att verktyget skulle utlösa en större oro hos befolkningen och leda till ett större söktryck till vården. Arbetet pausas på obestämd framtid och appen kanske kommer lanseras när smittspridningen minskat igen i Sverige och läget har lugnat ned sig.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng