2019-04-01

FOI: Svenska företag är attraktiva måltavlor för kinesiskt cyberspionage

Kinas cyberspionage riktar sig mot industrier som den kinesiska regeringen har identifierat som strategiska för sina utvecklingsmål.

Enligt ett memo från Totalförsvarets forskningsinstitutet är Sverige "en attraktiv måltavla för kinesiskt cyberspionage". Detta till följd av Sveriges "öppna och innovationsbaserade ekonomi, en stark industri och världsledande företag".

Memot beskriver Kinas allt mer sofistikerade industriella cyberspionage, samt analyserar bakomliggande motiv och strategier samt kopplingar till den kinesiska statens övergripande utvecklingsmål. Vidare diskuteras vad dessa motiv och målsättningar innebär för Sverige och övriga Europa.

Några av slutsatserna från memot är att en stor del av Kinas cyberspionage riktar sig mot industrier som den kinesiska regeringen har identifierat som strategiska för sina utvecklingsmål. Kina eftersträvar att avancera i de globala värdekedjorna och att bli en stormakt inom avancerad tillverkning. Cyberspionaget kan betraktas som en delkomponent för att stödja de kinesiska utvecklingsmålen, där såväl lagliga som olagliga tillvägagångssätt för informationsinhämtning ingår.

Anders Nilsson, CTO och IT-säkerhetsexpert på IT-säkerhetsföretaget ESET, kommenterar:

– Att rapporten skrivits är glädjande och kan bidra till ökad riskmedvetenhet hos berörda företag och myndigheter. Idag är beredskapen relativt god hos många känsliga verksamheter, men på andra ställen återstår mycket att göra. I verksamheter med stor grad av intellektuellt kapital bör man proaktivt arbeta med att hantera 0-day threats, dataförluster, kryptering och utbildning av medarbetare. Hoten utvecklas rasande snabbt och det säkraste försvaret kommer alltid vara kunniga och riskmedvetna medarbetare. Självklart med bästa möjliga verktygslåda fylld av motmedel, säger han.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan