2020-10-17

Flygplan upptäckte 94 bränder

Skogsbrandbevakning med flyg är en viktig del i arbetet med att upptäcka bränder i skog och mark – innan bränderna växt sig stora. Under 2020 har dessa flyg upptäckt 94 skogsbränder i Sverige. enligt MSB.

– Skogsbrandbevakning med flyg är en väldigt viktig resurs för den kommunala räddningstjänsten, säger Rickard Hansen, skogsbrandexpert på MSB.

Skogsbrandbevakning med flyg genomförs för att man tidigt ska kunna upptäcka bränder i skog och mark. Då kan bränderna släckas redan i ett tidigt skede och hindras från att sprida sig vilket begränsar skador på skog och mark. Dessa flygande resurser kan även guida räddningstjänstpersonalen på marken, så att de hittar till branden.

– Jämfört med 2019 så ligger antalet upptäckta bränder i stort sett stilla medan antalet flygtimmar ökat med närmare 40 procent. Flertalet flygningar genomfördes under juni och augusti då även brandriskerna var som högst, säger Rickard Hansen, skogsbrandsexpert på MSB.

Under 2020 har flygen för skogsbrandbevakning i Sverige upptäckt 94 bränder i skog och mark. Totalt arbetade dessa flygplan 5 151 timmar i luften. Det kan jämföras med 2019, då upptäckte resursen 91 bränder och sammanlagd flygtid var då 3 752 timmar.

– Skogsbrandbevakning med flyg är en väldigt viktig resurs för att tidigt kunna upptäcka bränder och även kunna ge vägvisning till den kommunala räddningstjänsten. De fyller en viktig funktion i att tidigt upptäcka och larma om bränder men också att kunna bidra i operativt arbete genom att de kan guida insatspersonalen på marken. Det är något som exempelvis kan behövas när terräng och vegetation är svåråtkomlig, säger Rickard Hansen, skogsbrandexpert på MSB.

Respektive länsstyrelse har ansvaret för upphandling och beslutar enligt MSB:s riktlinjer om skogsbrandbevakning med flyg ska bedrivas i länet. Därefter beslutar länsstyrelsen om omfattningen av bevakningen, till exempel om flygslingornas uppläggning och hur ofta bevakning ska utföras. Länsstyrelserna ansöker om medel från MSB för kostnaderna att bedriva arbetet med skogsbrandbevakning från luften.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng