2019-10-28

Fler verksamheter ska kunna bli skyddsobjekt

Beslutet innebär också befogenhet att ingripa med våld mot drönare som är nära skyddssobjekt.

Riksdagen har beslutat att fler skyddsvärda verksamheter ska kunna bli skyddsobjekt.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i skyddslagen. Beslutet gäller samhällsviktiga verksamheter som är viktiga att skydda mot sabotage, terroristbrott, spioneri eller grovt rån, men även vid höjd beredskap och krig. Det kan exempelvis gälla posthantering, produktion av livsmedel och andra nödvändiga varor eller fartyg som används vid transport av kärnämnen.

Vidare ska skyddsvakters möjlighet att ingripa mot obemannade farkoster, som drönare, förstärkas. Det innebär bland annat att den som bevakar ett skyddsobjekt ska få befogenhet att ingripa med våld mot en obemannad farkost som är nära objektet om inget annat hjälper, och om det är försvarbart med hänsyn till omständigheterna.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng