2021-03-29

Fler utredda och uppklarade brott under pandemin

Antalet ärenden som polisen överlämnade till åklagare för åtal ökade med 10 000 under 2020.

Antalet ärenden som polisen över­lämnade till åklagare för åtal ökade under 2020 och även antalet brottsmiss­tankar som Åklagarmyndigheten lagförde ökade under 2020. I båda fallen inleddes ökningen först under våren, då pandemin startade.

Pandemin har påverkat rättsväsendets arbete med att utreda och klara upp anmälda brott. Det visar en ny rapport från Brå. 

När pandemin kom fanns det en oro för att det skulle få negativa konsekvenser för myndigheternas arbete genom ökade sjukskrivningar. Brås genomgång av polisens, Åklagarmyndighetens och domstolarnas arbete med polisanmälda brott visar istället motsatsen. Antalet ärenden som polisen överlämnade till åklagare för åtal ökade med 10 000 jämfört med 2019, en ökning med sex procent. Antalet brottsmisstankar som Åklagarmyndigheten lagförde ökade med ungefär samma antal, även det en sex-procentig ökning.

– Vi kan se att de här ökningarna jämfört med 2019 inleddes först under våren. Det tyder på att de hänger samman med pandemin, säger Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd på Brå.

Även antalet avgöranden i domstol ökade, men där syns ökningen jämfört med 2019 främst under hösten. Antalet avgjorda brottmål ökade med närmare 7 000 mål år 2020, en ökning med tio procent.

En förklaring till den ökade produktionen, som framträder inom alla tre myndigheter, är att i stort sett all fortbildning ställts in sedan pandemin kom, på grund av risken för smitta, menar Brå. Det har gett ökat utrymme att både hantera nyinkomna anmälningar och beta av balanser. För polisens del har pandemin också lett till att en rad arbetsuppgifter i stort sett försvunnit, som kommenderingar på större idrottsevenemang, demonstrationer, statsbesök med mera. Antalet ansökningar om pass har också minskat kraftigt liksom arbetsuppgifter på flygplatser. Det har gett ökat utrymme för till exempel förstahandinsatser vid anmälningar om brott. Oron för att sjukskrivningarna skulle öka har heller inte besannats. Myndigheternas bild är att även om medarbetare drabbats av corona så tycks sjukskrivningar för andra typer av infektioner ha minskat.

Under våren ställde många domstolar in planerade rättegångar på grund av smittorisken. Men allt eftersom har domstolarna hittat nya vägar att genomföra målen. Det handlar både om att i större utsträckning genomföra dem med hjälp av video och att utnyttja möjligheten att avgöra målet på handlingarna i de fall där lagen tillåter det. Den ökning av antalet avgjorda mål man kan se, avser dock främst enklare mål. Större, mer komplexa mål har i större utsträckning skjutits fram under 2020, till följd av svårigheter att genomföra dem under pandemin, menar Brå.

Källa: Brå


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng