2021-03-26

Fler unga stärker sin krisberedskap

MSB har för andra gången under pandemin låtit genomföra en enkätundersökning om hur människors syn på det egna ansvaret, hemberedskap och kriser har påverkats. Resultaten visar bland annat att majoriteten bedömer att de skulle klara sig i minst tre dygn utan hjälp från samhället och att fler unga planerar att stärka sin hemberedskap.

Resultaten av den nya undersökningen visar bland annat att majoriteten av de tillfrågade bedömer att de skulle klara sig i minst tre dygn utan stöd från samhället. 41 procent av respondenterna bedömer det egna hushållets beredskap som bra. Äldre uppger i större utsträckning än yngre att den egna beredskapen är bra. 

22 procent har ökat sin hemberedskap och 34 procent planerar att göra det i framtiden. Siffrorna är på ungefär samma nivå som vid undersökningen 2020.

– Skillnaderna mellan undersökningarna 2020 och 2021 är ofta små. I vissa fall har det skett en nedgång vilket kan bero på att människor nu har en bättre bild av vad det innebär att vara förberedd, säger Christina Andersson som arbetar med riskkommunikation på MSB. 

Resultaten framgår av en webbenkät som MSB låtit undersökningsföretaget Attityd genomföra mellan 15 februari och 1 mars 2021. Undersökningen baseras på svaren från drygt 1000 respondenter. En liknande undersökning genomfördes i maj 2020.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng