2021-03-03

Fler misstänkta försäkringsbedrägerier

Under 2020 genomförde försäkringsbolagen fördjupade utredningar av 279 misstänkta bilbränder.

Under 2020 genomförde de svenska sakförsäkringsbolagen 8 198 utredningar av misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Det är en ökning med 8 procent jämfört med 2019.
– Anlagda bilbränder är ett stort problem för försäkringsbranschen, säger Mats Galvenius, VD för Larmtjänst.

Utredningarna under 2020 resulterade i att försäkringsbolagen avböjde utbetalning av försäkringsersättningar till ett värde av 517 miljoner kronor. Försäkringsbolagen gjorde 493 polisanmälningar om misstänkta försäkringsbedrägerier, vilket är en ökning med 47 procent jämfört med 2019 då man gjorde endast 335 polisanmälningar.  Detta visar den senaste årsrapporten över försäkringsbedrägerier som Larmtjänst och Svensk Försäkring nu publicerat.

– Försäkringsbedrägerier är ett brott med stort mörkertal som ytterst drabbar de ärliga kunderna i form av högre premier. Branschen har ett ansvar att skydda kollektivet mot bedrägerier och det är därför glädjande att försäkringsbolagen i ökad utsträckning polisanmäler misstänkta bedrägerier, säger Mats Galvenius.

Försäkringsbranschen har under senare år genomfört branschgemensamma kontrollaktiviteter i syfte att motverka aktuella bedrägeritrender. Under år 2020 genomförde branschen en gemensam kontrollaktivitet med fördjupade utredningar av anlagda bilbränder i syfte att utröna om bedrägerier är en vanlig orsak bakom bilbränder.

Under året genomförde försäkringsbolagen fördjupade utredningar av 279 misstänkta bilbränder. Dessa utredningar ledde till att försäkringsbolagen avböjde att betala skadeersättning i 188 fall till ett sammanlagt värde av 16 miljoner kronor. Huvuddelen av de misstänka bedrägerierna med bilbränder skedde i Stockholms län (30 procent), Västra Götalands län (12 procent) och Skåne län (11 procent).

– Anlagda bilbränder är ett stort problem för försäkringsbranschen. Under senare år har försäkringsbolagen skärpt rutinerna i syfte att göra det svårare att genomföra bedrägerier med bilbränder. Vi börjar se effekterna av detta, säger Mats Galvenius.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng