2024-02-03

Fler kommuner söker stöd för avhoppare

Andelen kommuner och stadsdelar som söker statliga medel för stöd till avhoppare ökar stadigt. Det framgår i den slutrapport som Polismyndigheten, Socialstyrelsen, SiS och Kriminalvården lämnade till regeringen den 29 januari.

I fjol beviljade Polismyndigheten 164 ansökningar om statligt stöd från 45 kommuner och stadsdelar runtom i landet. Det kan jämföras med året innan, då 113 ansökningar beviljades och 28 kommuner och stadsdelar sökte.

Poliser i lokalpolisområdena jobbar idag aktivt med att identifiera och motivera kriminella som vill hoppa av.

– I grund och botten handlar det om att hjälpa en individ att bryta sin brottsliga bana, men avhoppen får också en positiv inverkan på lokalsamhället. Det här är en av flera brottsförebyggande insatser som vi och andra myndigheter vidtar mot det grova våldet, säger Sofie Holmqvist, biträdande chef för utredningsenheten, Noa.

Kännedomen om stödet till avhoppare har ökat bland kommunerna, men också hos enskilda som befinner sig i eller runt den kriminella miljön.

Uppföljningen från 2023 visar att kommunernas stöd främst gått till vuxna män i åldersgruppen 18 till 29 år. I princip alla ansökningar gäller avhopp från kriminella nätverk.

Kommuner som sökt stöd har med få undantag ett så kallat riskområde, ett utsatt område eller ett särskilt utsatt område inom sina geografiska gränser.

Nu är regeringsuppdraget formellt avslutat och har resulterat i en grundläggande nationell struktur för stöd till avhoppare.

– Arbetet avslutas inte i och med att slutrapporten lämnats in. Det är väldigt viktigt att fortsätta implementera de metoder och arbetssätt som inletts på våra respektive myndigheter, säger Sofie Holmqvist.

Slutrapporten pekar också på fyra utvecklingsområden:

1. Det behöver utövas kontroll och ställas särskilda krav på enskilda utförare som ger stöd till avhoppare under hela den tid insatsen pågår.

2. Samverkan med psykiatrin behöver förbättras eftersom obehandlade psykiatriska tillstånd ökar risken för att individen inte klarar att fullfölja avhoppet.

3. Kommunernas kompetens om vetenskapligt förankrade metoder och insatser för avhoppare behöver stärkas.

4. Kunskapen om avhoppares behov, vilka insatser de får och hur det går för dem, behöver öka.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng