2021-05-10

Regeringens säkra nät får fler användare

SGSI har tidigare endast omfattat myndigheter, kommuner och regioner.

Nyligen fattade regeringen beslut om att aktörer som har ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser eller höjd beredskap ska inkluderas i den nationella kommunikationstjänsten Swedish Government Secure Intranet (SGSI).

Ändringen i MSB:s instruktion syftar till att förtydliga MSB:s uppdrag vad gäller den nationella kommunikationstjänsten SGSI och möjliggör att fler aktörer ska kunna använda systemet.

SGSI har en egen infrastruktur som är skild från internet vilket innebär att den inte påverkas av störningar på internet, till exempel vid överbelastningsattacker. Detta gör tjänsten robust och lämplig vid utbyte av information. Via SGSI kan bland annat e-post skickas och skyddade videokonferenser hållas.

MSB har genom en hemställan till regeringen föreslagit att myndighetens uppdrag vad gäller SGSI tydliggörs och att användarkretsen utvidgas. Den har tidigare endast omfattat myndigheter, kommuner och regioner men kommer nu även att inkludera aktörer som har ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser eller höjd beredskap. Bakgrunden till detta är att Polismyndigheten och SOS Alarm har behov av att kunna kommunicera säkert via SGSI i samband med bland annat olyckor.

– Att fler aktörer kan ansluta sig till den här kommunikationstjänsten innebär en ökad säkerhet och effektivitet vid olyckor, kriser eller höjd beredskap, kommenterade inrikesminister Mikael Damberg.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng