2022-01-24

Färre stölder av båtmotorer under 2021

Under 2021 polisanmäldes 1 530 båtmotorstölder i Sverige vilket kan jämföras med samma period 2020 då 1 733 båtmotorstölder polisanmäldes.

Under 2021 polisanmäldes 1 530 båtmotorstölder i Sverige. Det är en minskning med 12 procent jämfört med samma period 2020. Stölderna minskade i alla polisregioner. Det visar den senaste statistiken från Brå.

Under 2021 polisanmäldes 1 530 båtmotorstölder i Sverige vilket kan jämföras med samma period 2020 då 1 733 båtmotorstölder polisanmäldes.

– Det är glädjande att vi kan se en nedgång av antalet stölder av båtmotorer. Nedgången kan vi se sedan 2018 då det stals 2 510 båtmotorer i Sverige, vilket är cirka 7 båtmotorer per dag. Under 2021 är vi nere på ungefär 4 stulna båtmotorer per dag, vilket är rätt väg men ändå för många, säger utredare Viktor Eklöf på Larmtjänst.

Minskningen av antalet stölder av båtmotorer under året skulle kunna förklaras som en effekt av pandemin då det blivit svårare att röra sig över gränserna och därmed föra ut stöldgods ur landet. Samma trend har man även kunnat se i annan stöldstatistik, menar Larmtjänst.

Stor del av stölderna har ägt rum under andra halvåret. Under första halvåret polisanmäldes 606 stulna båtmotorer medan under andra halvåret polisanmäldes 924 stulna båtmotorer.

– Kvartal tre brukar vara den mest stöldutsatta delen på året, men en ytterligare förklaring till antalet stölder under just andra halvåret kan vara att omvärlden öppnat upp mer och mer i kombination med att det finns en global brist på båtmotorer, säger Viktor Eklöf.

Under året har antalet stölder av båtmotorer minskat i samtliga polisregioner. Polisregion Stockholm är dock mest stöldutsatt.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng