2018-06-07

Falu kommun utsågs till ”En Vattensäker Kommun”

Svenska Livräddningssällskapet utsåg Falu kommun till ”En Vattensäker Kommun”.

Svenska Livräddningssällskapet har sedan flera år arbetat med konceptet ”En Vattensäker Kommun”. Syftet med certifieringen är skapa ett incitament för kommunerna att komma igång och väldigt konkret inspirera till ett systematiskt vattensäkerhetsarbete. Motiveringen för Falu kommun var följande:

Falu kommun har med all önskvärd tydlighet visat att man verkligen levererar utifrån sin högt ställda vision om att bli ”Världsbäst i vattensäkerhet”. Utifrån ett folkhälsoperspektiv har man satt fokus på frågan om ökad vattensäkerhet, och lyckats engagera stora grupper i samhället i strävan att höja medvetenhet hos Faluborna. Bland annat genom projektet ”Trygghet & Glädje i och vid vatten”.

Mikael Olausson, områdesansvarig för Säkerhet på Svenska Livräddningssällskapet kommenterar Falu kommuns arbete.

– Falu Kommun har genom att identifiera viktiga nyckelfunktioner inom kommunens förvaltningar, lyckosamt skapat en vattensäkerhetsgrupp där trygghetsfrågor som relaterar till vatten kan processas. För att leva upp till certifieringens sex kriterier behöver man ta ett helhetsgrepp över en rad olika funktioner och verksamheter. Det har man lyckats med på ett föredömligt sätt i Falu kommun. Allt från väldigt verksamhetsnära tjänster som simskola och kompetens hos badanläggningspersonal till kommunens sjöbad och övriga vattennära stråk. En djärv vision och en tydlig övergripande säkerhetspolicy i kombination med kompetenta medarbetare har tagit arbetet hela vägen fram till en certifiering, säger han.

Tomas Jons, Fritidschef, Falu kommun, säger att kommunen är stolt över certifieringen.

”Tillgången till vatten och möjligheten att kunna vistas i och vid vatten är en stor påverkansfaktor för falubornas hälsa. Att barn, unga, funktionshindrade och äldre känner en trygghet i och vid vatten skapar bättre förutsättningar för rika naturupplevelser och ett aktivt liv. I vårt folkhälsoprogram slår vi fast att Falu kommuns arbete skall fokusera på att ge goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar och aktivt verka för att ge jämlika förutsättningar för alla falubor att ha en god hälsa. I detta arbete är trygga och säkra miljöer mycket viktiga. Falu kommun är stolta över att genom samverkan inom kommunens organisation och med föreningar och falubor lyckats i vår strävan att bli en Vattensäker kommun, säger han.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng