2019-03-22

Få har grannsamverkan trots god effekt

Färre än hälften av svenskarna har grannsamverkan, trots att majoriteten tror att det minskar brott. Det visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 10 oktober–22 oktober 2018 har sammanlagt 3 518 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

75 procent av de 3 518 respondenterna svarade att de tror att grannsamverkan har positiva effekter på brottsligheten i området. Samtidigt svarade endast 7 procent att de inte tror att grannsamverkan leder till färre inbrott. Ändå är det alltjämt en minoritet som har denna typ av samarbete i sitt grannskap, enligt undersökningen. Sex av tio respondenter (57 procent) tillfrågade svarade att de inte har någon grannsamverkan.

I undersökningen frågade If också respondenterna som hade grannsamverkan hur de höll kontakt med varandra. Kontakt via telefon är fortfarande vanligast (27%), visar undersökningen, följt av Facebook (24%) och chattapplikationer som Messenger (14%) och Whatsapp (5%). Enligt Josefin Hamilton, ansvarig för skadeförebyggande arbete på If, finns det dock skäl att tänka ett extra varv kring vilka som har tillgång till den information man delar med sig av:

– Om man exempelvis håller kontakt via en Facebookgrupp är det viktigt att man gör gruppen privat och att man kontinuerligt håller koll på att medlemmarna faktiskt är boende i området. Vi har sett fall där tjuvar gått med i grupperna för att den vägen ta reda på exempelvis när folk är bortresta. Ett bra alternativ är Stöldskyddsföreningens egen grannsamverkansapp, där man styrker sin identitet med BankID, avslutar hon.

Under hela 2018 anmäldes över 17 000 inbrott i bostäder i Sverige, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet. Uppklarningsprocenten för bostadsinbrott ligger på runt tre procent.

Vanligaste sätten att kommunicera i grannsamverkansgrupper enligt Ifs undersökning:

  • Telefonsamtal 27%
  • Facebook 24%
  • Sms 22%
  • Messenger 14%
  • Whatsapp 5%
  • Annat 8%


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng