2021-04-23

Ex-polis och författare utsedd till Säkerhetsbranschens analyschef

Källa: Wikipedia

Fredrik Kärrholm har arbetat som polis sedan 2009, bland annat som strategisk analytiker vid rikskriminalpolisen, och som tillförordnad analyschef vid polisens nationella underrättelseenhet. Kärrholm också varit politisk tjänsteman vid Moderaternas riksdagskansli.

Säkerhetsbranschen förstärker sitt strategiska arbete genom att rekrytera Fredrik Kärrholm till den nya tjänsten analyschef, en satsning som görs tillsammans med SLR, Svebra och SEM Group.

Ambitionen är att utveckla och stärka branschen, ta en större plats i det offentliga samtalet och utveckla omvärldsbevakningen.

– Sverige har allvarliga problem med viss kriminalitet och säkerhetshoten är i dag fler. Vi som bransch vill öka säkerheten och har både viljan och förmågan att bidra till att vända utvecklingen till det bättre. Jag är därför mycket glad över att Fredriks unika kompetens och bakgrund nu kan hjälpa oss i detta viktiga arbete, säger Joakim Söderström, VD för Säkerhetsbranschen.

Fredrik Kärrholm kommer inleda sitt arbete hos SäkerhetsBranschen med fokus på tre områden:

• Kommunikation gentemot både allmänheten och politiken.

• Omvärldsbevakning, strukturerad informationsinhämtning och analys.

• Samarbetet mellan branschen och polisen samt andra myndigheter.

– Polisen och säkerhetsbranschen har samma mål: att öka tryggheten och säkerheten. Efter tolv år i polisen vill jag på nu nya sätt arbeta för detta, säger Fredrik Kärrholm och fortsätter.

– Privat säkerhet behövs och är en självklar del i ett modernt samhälle. Det handlar om allt från personell säkerhet till smarta lås och modern kamerateknik. I Sverige är behoven tyvärr större än vad de borde vara. Förutsättningarna att skaffa och erbjuda säkerhet kan och borde förbättras. Det och mycket annat ser jag fram emot att vara med och utveckla.

Fredrik Kärrholm är utbildad kriminolog och har en lång bakgrund i Polismyndigheten på strategisk nivå, bland annat vid Nationella operativa avdelningen och tidigare Rikspolisstyrelsen. Han har också verkat som politisk tjänsteman vid Moderaternas riksdagskansli och som medarbetare på Svenska Dagbladets ledarredaktion.

Lägg därtill att Fredrik Kärrholm är författare, bland annat till Polishandboken som han skrev tillsammans med med Andreas Elmebo och som utkom 2009. År 2020 gav Kärrholm också ut boken Gangstervåld.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng