2020-02-07

Enklare att kamerabevaka kollektivtrafik och flygplatser

Tillstånd för kamerabevakning för kollektivtrafik och flygplatser kan slopas 1 augusti.

För ungefär ett år sedan föreslog en utredning att kravet på tillstånd för kamerabevakning för kollektivtrafik och flygplatser slopas. I dag överlämnade regeringen en lagrådsremiss till Lagrådet om ändring i kamerabevakningslagen som föreslås träda i kraft den 1 augusti.

Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen ändras så att kravet på tillstånd till kamerabevakning tas bort för bevakning i färdmedel som används i kollektivtrafiken och för stations-, terminal- och hållplatsområden som används för sådan trafik. Kravet på tillstånd tas också bort för bevakning av flygplatser och i apotek.

Lagändringarna förbättrar möjligheterna att använda kamerabevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser i bland annat brottsbekämpande och ordningshållande syften. Ändringarna ger också apoteken samma förutsättningar som andra butiker att sätta upp kameror, menar regeringen.

– Nu skapar vi fler verktyg för tryggheten och brottsbekämpningen i hela landet. Kameror ska snabbt och enkelt kunna sättas upp på bussar, tåg, hållplatser, stationer och flygplatser, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng