2017-06-27

Enkät: rikspolitiker vill att polisens kameror slipper tillståndsplikt

En överlägsen majoritet av Östergötlands läns riksdagspolitiker är för att polisens ska kunna sätta upp säkerhetskameror utan att söka tillstånd enligt en enkät.
Enligt lokaltidningen Corren visa en enkät bland länets riksdagspolitiker att de nästan är ense om att polisen borde få kameraövervaka utan att först behöva söka tillstånd. Femton ledamöter är för detta, medan två uttryckte viss tveksamhet.

– En förenkling kan vara okej, men måste omgärdas av noggrann uppföljning och kännbara straff om den missbrukas, svarar Mathias Sundin (L), som är en av det två, till Corren.

– Preliminärt tveksam. Det har fungerat bra med Länsstyrelserna som beslutsorgan för kameraövervakning. Avvaktar eventuellt proposition och kommer ta ställning till frågan då, svarar Linda Snecker (V), som också var tveksam till förslaget, till Corren.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan