2019-01-10

Endast 1/5 inom organiserad brottslighet fick insatser från socialtjänsten

Rapporten, som finansierats av MSB, bygger på data från ett antal myndigheter samt en intervjuundersökning. Fokus är på de 15 000 individer som utgör det som kallas den svenska antagonistiska miljön, ett samlingsbegrepp för organiserad brottslighet och våldsbejakande extremistmiljöer.

Cirka 19 procent av de drygt 15 000 individerna har varit föremål för socialtjänstens insatser under barndomen och uppväxttiden. Vanligast är detta bland de som tillhör gatugäng (27 %) och partiella organisationer (24 %).

”Att över 80 procent av studiepopulationen som helhet däremot inte har varit föremål för socialtjänstens ingripande insatser är förvånande”, står det i rapporten.

Rapporten visar även att allvarliga psykiatriska tillstånd såsom psykos och autismspektrum störningar är ovanliga, men att 45 procent av individerna har fått en psykiatrisk diagnos.

Minst psykiatriskt belastad är den islamistiska miljön och mest belastad är kategorin övriga extremister.

Denna kortartikel är ett utdrag ur ett längre reportage från senaste numret av papperstidningen SecurityUser. Läs hela tidningen gratis som e-tidning här.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng