2015-01-31

En av tre oförsiktiga med publika wifi-nät

En av tre kopplar regelbundet upp sina tjänsteenheter till publika wifi-hotspots. Det visar en global undersökning genomförd av Intel Security och MSI Research. Undersökningen visar på hur snabbt gränserna mellan det privata och det professionella suddas ut när det gäller IT-användning, och pekar på vilka riskfaktorer det för med sig för den enskilde och deras arbetsgivare.
Trycket är hårt på arbetsgivare att erbjuda de anställda möjlighet att använda sina privata datorer och mobila enheter för arbetet, utan att kompromissa med tillgänglighet. Det möjliggör en högre grad av mobilitet, intuitiv samverkan och produktivitet men innebär samtidigt långtgående säkerhetsutmaningar. Undersökningen tar fasta på hur utbredningen av Bring Your Own Device (BYOD) utvecklas idag och vilka säkerhetsutmaningarna är. 2 500 svar har samlats in.
  • 78 procent av respondenterna använder sina privata datorer, mobiler och surfplattor i arbetet.
  • 79 procent av respondenterna använder regelbundet enheter som arbetsgivaren tillhandahåller för privata ärenden.
  • 40 procent av respondenterna har möjlighet att regelbundet arbeta hemifrån eller på distans.
  • 65 procent av respondenterna anser att det är IT-avdelningens ansvar att skydda privata data på deras arbetsenheter.
  • 77 procent av respondenterna känner sig "mycket trygga" eller "trygga" i att arbetsgivaren vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda alla viktiga data.
  • I genomsnitt 61 procent av den it-användning som sker på arbetsplatsen är antingen konfidentiell eller privat.
  • 35 procent av respondenterna kopplar regelbundet upp sig på publika Wifi-hotspots med deras tjänstedatorer.

– Undersökningen visar på ett överraskande stort glapp mellan den bild av IT-säkerhet som målas upp och vilka möjligheter IT-ansvariga faktiskt har att skydda data. Bara genom att kolla jobbmejlen på sin privata dator lämnar företagets data den skyddsbarriär företaget har kontroll över och ansvaret för skydd övergår på den enskilde. Rapporten visar att BYOD fortfarande har en lång väg kvar innan det är en ’mogen’ företeelse, där både företag och enskilda anställda har en balanserad syn på såväl möjligheter som risker med en sådan policy", säger Fredrik Möller, vd för Intel Security i Norden och Baltikum.

– Frågan aktualiseras ytterligare genom incidenter av det slag som ägde rum på Folk och Försvar-konferensen i januari, då organisationen Ung Pirat satte upp ett öppet wifi för att sedan registrera trafiken, som en protest mot myndigheternas signalspaning. Samma metod skulle med lätthet kunna användas för industrispionage eller för att komma över material till utpressning, fortsätter Fredrik Möller.

Gartner beräknar att fler än hälften av världens arbetsgivare kommer att ha infört en BYOD-policy inom de närmaste två åren. Den snabba utvecklingen drivs, enligt Intel Security, av både anställdas intressen och företagens eget – en fungerande BYOD-policy främjar både produktiviteten och arbetsglädjen och ger möjlighet till mer flexibelt jobbande, samtidigt som det har potential att innebära stora kostnadsbesparingar för företag.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan