2022-09-11

En av fyra stulna bilar hittas inte

De fabrikat som har flest antal efterlysningar under året är Volvo, Volkswagen, Audi, Toyota och Mercedes Benz.

Under de två första kvartalen har det efterlysts 2 984 personbilar i Sverige. Detta kan jämföras med samma period 2021 då det hade efterlysts 3 205 bilar. Av de 2 984 efterlysta bilarna är 814 bilar, 27 procent, fortfarande ej återfunna. Det visar senaste statistiken från Larmtjänst.

Antalet efterlysta personbilar har trendmässigt sjunkit sedan elektroniska startspärrar infördes i slutet av nittiotalet. Dock ökar för varje år andelen personbilar som inte blir återfunna. Stor del av dessa bilar kan antas försvinna utomlands.

– De internationella stöldligorna riktar in sig på nyare bilar som betingar högt värde och dessa förs utomlands vilken tyvärr minska chansen för anträffande, säger utredare Niclas Antonsson på Larmtjänst.

De fabrikat som har flest antal efterlysningar under året är Volvo, Volkswagen, Audi, Toyota och Mercedes Benz.

Flest efterlysningar av personbilar görs i polisregion Stockholm, Syd och Väst. Det mest efterlysta fabrikatet i polisregion Stockholm är Toyota. I polisregion Syd och polisregion Väst är det mest efterlysta fabrikatet Volvo.

– Vi har sedan en tid tillbaka sett en ökning av antalet efterlysta Toyota Prius-bilar vilket kan förklaras med att denna bilmodell varit mycket utsatt för stölder av katalysatorer. Dessa stölder sker till stor del i polisregion Stockholm, säger Niclas Antonsson.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng