2018-02-02

Effektivare informationsutbyte vid centrum för terrorhotbedömning

Regeringen utfärdade den 1 februari de av riksdagen beslutade lagändringarna för att effektivisera utbytet av information mellan myndigheter vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT).

Den 26 oktober 2017 beslutade regeringen om en proposition som innebär ändringar i lagar som rör delandet av uppgifter elektroniskt genom direktåtkomst mellan Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA) och Säkerhetspolisen inom ramen för myndigheternas samarbete i NCT. Riksdagen beslutade den 24 januari i år att anta regeringens föreslagna lagändringar.

Samarbetet inom NCT innebär möjligheter att ta tillvara den samlade kompetensen som finns inom de tre myndigheterna. Direktåtkomsten tillåter att myndigheterna kan dela information digitalt, i stället för som i dag i pappersformat. Direktåtkomsten omfattar inte fler uppgifter än vad myndigheterna redan i dag kan lämna till varandra. Lagändringarna innebär ett effektivare arbetssätt i NCT.

Lagändringarna träder i kraft den 1 mars 2018.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng