2018-04-11

E-tjänst minskade samtalen 77 %

På några veckor har antalet telefonsamtal till polisens telefonväxel för att kontrollera id-handlingar minskat med 77%. E-tjänsten är en automatiserad och säker kontroll av giltighet för id-handlingar som avlastar växeln och underlättar för bankerna.

Enligt Svenska Bankföreningen är e-tjänsten det största som hänt inom området på många år. Nu har polisen nominerats till Guldlänken, en utmärkelse som belönar nya initiativ och digitala lösningar som ger påvisade positiva effekter för medborgare och medarbetare.

Under förra året fick polisens växelpersonal ta emot 186 000 telefonsamtal från bankerna för att kontrollera polisens utfärdade id-handlingar. Statistiken visade att denna typ av enkla förfrågningar ökade och det fanns ingenting som tydde på att bankernas kontroller (penningtvätt, kundkännedom, bedrägeriprevention, identitetsstöld) skulle minska i omfattning utan snarare tvärtom.

Polisen har därför i samarbete med Bankföreningen tagit fram e-tjänsten eGid för att underlätta giltighetskontroll av pass och id-handlingar som är utfärdade av polisen. Samarbetet inleddes under 2017 och är nu i mål.

– E-tjänsten lanserades den 24 januari i år och vi kan redan se drastiska effekter för nationella telefonväxeln, säger Carin Svensson, processledare för nationella telefonväxeln, vid Nationella kontaktenheten inom Noa. Under februari 2017 var det ca 3000 samtal per vecka, nu är det ca 600 samtal per vecka. Om varje kontroll tar ca 60 sekunder så har vi redan avlastat telefonväxeln med 270 verksamhetstimmar på mindre än 2 månader. Det gör att växeln i sin tur kan hjälpa medborgare vid första kontakten med andra ärenden och därmed avlasta övrig verksamhet inom polisen.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan