2019-08-11

Dubbelt så många intagna rymmer från öppna anstalter

Antalet fängelsedömda som avviker från öppna anstalter har fördubblats på två år, rapporterar Sveriges Radio.

Under 2016 skedde det vid 15 tillfällen att intagna på öppen anstalt lämnade anstalten utan tillstånd, förra året var antalet så kallad direktavvikelser mer än det dubbla, 31 stycken. En nivå som ser ut att hålla i sig även under 2019, enligt Kriminalvårdens statistik.

Av de som avviker är hälften födda på 90-talet. En majoritet tros ha, eller har haft, problem med missbruk. Enligt Sveriges Radio rapporterar Kriminalbården att det oftast är privata angelägenheter som är orsaken.

– I stort sett alla kommer tillbaka. Hälften kommer tillbaks för egen maskin, hälften kommer tillbaks med polisens hjälp, säger Jörgen From Nordin till Sveriges Radio.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan