2021-01-18

Domstolarna effektivare trots pandemin

Antalet inkomna mål till tings- och hovrätter ökade med i genomsnitt fem procent och 6,8 procent fler mål avgjordes under 2020. Foto: Patrik Svedberg

Både tingsrätter och hovrätter levererade fler domar under 2020 än tidigare, trots pandemin.
– Under 2020 hade vi 13 870 inkomna mål. Det är all time high för Malmö tingsrätt, säger Lennart Strinäs, tillförordnad lagman i Malmö tingsrätt till Aftonbladet.

Operation rimfrost ledde till ett ökat inflöde av åtal till Malmö tingsrätt. 13 870 fall innebär en ökning med nio procent jämfört med 2019. Och även nationellt har antalet inkomna mål till tings- och hovrätter ökat med i genomsnitt fem procent och 6,8 procent fler mål avgjordes. 

Kurser har ställts in under pandemin och domare har därmed inte kunna vidareutbilda sig i samma utsträckning. Minskade kostnader för tjänsteresor  har dessutom gjort att tingsrätten har kunnat anlita mer extern personal.

Det har blivit klart vanligare med digital medverkan i rättegångar under pandemin. Vid häktningsförhandlingar i Malmö medverkar de misstänkta i dag nästan alltid via länk från häktet eller arresten, skriver Aftonbladet. Men samma sak gäller även för åklagare, advokater, åtalade eller vittnen under rättegångar.

– Det här måste man avgöra från fall till fall. Om förhandlingen kräver att till exempel åklagaren eller en målsägande måste vara på plats, då får de komma hit, säger Lennart Strinäs.

Men han tror att digitala lösningar kommer användas mer även efter pandemin.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng