2020-05-12

Distansarbete har ökat med 400 procent

Många arbetar hemifrån och nästan 8 av 10 uppger att de arbetar lika mycket eller mer jämfört med innan pandemin.

Distansarbete (i yrkesgrupper som har förutsättningar att jobba på distans) har ökat från 15 till 57 procent av total arbetstid mellan februari och april, visar en ny undersökning från Tele2 och Kantar Sifo. Det motsvarar en ökning med nästan 400 procent.

I april 2020 arbetade 94 procent (av alla som kan) hemifrån i någon utsträckning. Och 32 procent arbetar hemifrån på heltid under coronakrisen, vilket bara 2 procent gjorde i februari. I Stockholmsområdet jobbade 45 procent hemifrån på heltid under april. 

Undersökningen visar också att 39 procent av de som jobbar hemifrån på heltid är mer nöjda med sin arbetssituation och 36 procent upplever att de jobbar mer effektivt. 4 av 10 säger att de kommer att jobba mer på distans när krisen är över och de får återgå till sina kontor igen. 

9 av 10 använder sig av videomöten där Teams och Skype är de vanligaste tjänsterna och majoriteten (65 procent) sitter mindre än 10 timmar i videomöten per vecka. 7 procent uppger dock att de sitter 20 timmar eller mer per vecka.  

Undersökningen visar också att 8 av 10 jobbar mer eller lika mycket som tidigare – kvinnor över 55 är en grupp som jobbar mer nu jämfört med innan corona och inom bank & finansbranschen jobbar 28 procent mer än vad de gjorde tidigare. 

Totalt till gjordes 1 000 intervjuer i februari 2020 samt lika många i april. De tillfrågade var mellan 25–64 år och arbetar hel/-deltid på ett företag med fler än 10 anställda.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng