2021-12-02

Digital identifiering av 206 penningmålvakter

Drygt 12 miljoner kronor har säkrats från kriminella konton i Sverige inom ramen för en europeisk insats som har pågått under hösten. 206 penningmålvakter har också identifierats och 112 förundersökningar har inletts.

Svensk polis har under hösten deltagit i en europeisk insats ledd av Europol, operation EMMA7. Insatsen riktades mot penningmålvakter som utgör ett viktigt led i den internationella organiserade brottsligheten.

– Genom insatsen har vi lyckats stoppa flera penningöverföringar och därmed förhindrat att väldigt höga belopp försvinner eller används för att finansiera grov organiserad brottslighet, säger Jan Olsson på nationellt it-brottscentrum.

För insatsen totalt har över 18 000 penningmålvakter identifierats i Europa via digitala spår och cirka 694 miljoner kronor har säkrats från kriminella konton.

– När det gäller gränsöverskridande brottslighet är internationella samarbeten och insatser mycket viktiga för att vi ska kunna komma åt de kriminella. Insatsen visar tydligt att det inte är riskfritt att agera penningmålvakt, säger Jan Olsson.

Finansieringen av den organiserade brottsligheten skulle försvåras om det inte fanns tillgång till penningmålvakter. Även unga personer används många gånger för att tvätta pengar. Det kan ske genom att de lockas med ”snabba pengar” för att utföra en penningöverföring, men vissa är inte ens medvetna om att de utför en olaglig handling.

– Det är viktigt att unga personer förstår att det är ett brott som kan innebära flera års fängelse om denne är straffmyndig. Den som gjort en penningöverföring kan bli återbetalningsskyldig för hela beloppet även om denne enbart fört över en mindre del av totalbeloppet. Det kan leda till att man blir skuldsatt från tidig ålder och många gånger är det en inkörsport till grövre kriminalitet, säger Jan Olsson.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng