2018-01-08

”Det handlar mycket om att bygga kunskap som skapar engagemang”

Per Klingvall har tillträtt som chef för SSF:s rådgivning, information och public affairs på SSF Stöldskyddsföreningen. Tidningen Tryggare Samhälle har träffat honom för en intervju som nu publiceras på SecurityUser.com.

Per Klingvall har en bakgrund som officer (överstelöjtnant) från Försvarsmakten där han fram till 2005 jobbade mycket med internationella insatser information och rekrytering.

Vad hände därefter?
– Förutom ett avbrott 2010 då jag blev kommunikationschef i London för en militär EU-operation, har jag sedan 2005 arbetat som ansvarig för kommunikation och krisberedskapsuppdrag för Försvarsutbildarna, en frivillig försvarsorganisation med 25 000 medlemmar. Jag är också sedan flera år pressansvarig för Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen.

Vad ligger då i ditt ansvar som chef för SSF:s rådgivning, information och public affairs?
– I mitt ansvar ligger att se till så att hela processen med omvärldsbevakning, rådgivning i alla våra kanaler och uppföljning fungerar och utvecklas så att vi svarar för goda, korrekta och efterfrågade råd både idag och imorgon.

– Det innebär exempelvis aktiva mediakontakter, nätverksbyggande och att hitta olika nya kanaler där vi når ut till allmänhet och företag. Det handlar mycket om att bygga kunskap som skapar engagemang.

Hur vill du då formulera SSFs roll som rådgivare?
– Rådgivning är ett av Stöldskyddsföreningens viktigaste kärnområden och riktar sig till både organisationer och privatpersoner. Det viktiga för vår del är att rådgivningen ska vara trygghetsskapande, enkel att nå och att den hela tiden är relevant.

– Just nu ser vi mycket framåt och bygger upp kunskap kring internetbaserad brottslighet som exempelvis bedrägerier, mobil säkerhet, informationssäkerhet och ID-kapningar. I september så fick 9 649 personer sina identiteter stulna och då ska man veta att 60 av bedrägerierna baseras på identitetsstölder.

Varför sker så många ID-kapningar och vad kan göras för att minska det?
– Det finns flera anledningar till ID-kapningar men 85 procent byter aldrig lösenordet till sin bredbandsrouter och 43 procent surfar in på ett gästnätverk utan att reflektera över säkerhet. Här är utmaningen inte bara att ge kunskap utan att få allmänhet och företag att verkligen agera så att man exempelvis inte blir av med sina lösenord.

Vad ser du som viktiga huvudfrågor för SSF just nu?
– De viktigaste frågorna ur mitt perspektiv är att vi tar en stark position som rådgivare och kunskapsbärare även inom området digitala brott, att vi får en stark och efterfrågad informationssäkerhetsnorm på plats samt att vi får aktörer och användare att förstå värdet av certifierade produkter och företag.

– Det framtida utmaningarna ska dessutom ske utan att vi tappar kunskap och kompetens kring den mer traditionella verksamheten med skal- och stöldskydd.

Vilken är den vanligaste frågan som privatpersoner ställer till SSF idag?
– De handlar om hur man kan skydda sig mot inbrott och ID-kapningar.

Vilken är den vanligaste frågan som företag ställer till SSF idag?
– Det handlar om försäkringsvillkor kopplat till våra normer, vilka som finns och vad de innebär.

Kan du ge exempel på hur SSF:s roll påverkas av samhällsutvecklingen när det gäller trygghetsfrågor idag?
– Vi befinner oss i en konstant samhällsutveckling som på många sätt är oförutsägbar men där en av motorerna är teknikutveckling och digitaisering. Samtidigt som detta ger oss oanade möjligheter så skapar den också en rad osäkerheter både i stort och smått som vi behöver förstå.

Kan du exemplifiera?
– De flesta är exempelvis inte medvetna om hur information kan påverkas och all data som de stora bolagen som exempelvis Google, Facebook och Apple har om oss och hur den används. Det finns sårbarheter i alla system som går att utnyttja och som kan påverka oss både som privatpersoner och samhället i stort.

– En enskild dator går att hacka i brottsligt syfte och slås energiförsörjning ut över en längre tid eller om tillräckligt antal servrar överbelastas så kan hela samhället påverkas.

Läs hela intervjun i senaste numret av tidningen Tryggare Samhälle, tillgänglig gratis som e-tidning här:
https://www.tryggaresamhalle.se/uniflip/4-2017/html5.htmlLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng