2021-06-08

Delad syn på kinesisk säkerhetsteknik som cyberhot

Securityuser bjöd in till online-diskussion med flera företrädare för branschens leverantörs- och slutkundsled för att få veta hur de ser på nätverksuppkopplade kinesiska produkter.

Har USA:s hårda hållning gentemot uppkopplad kinesisk teknik påverkat marknaden för fysisk säkerhet? Securityuser bjöd in till online-diskussion med flera företrädare för branschens leverantörs- och slutkundsled för att få veta hur de ser på nätverksuppkopplade kinesiska produkter.

Handelskriget mellan USA och Kina tog rejäl fart när amerikanska myndigheter förbjöds att använda produkter från telekom-företagen Huawei, ZTE och Hytera Communications, men också Hikvision och Dahua, två av världens största tillverkare av utrustning för kamerabevakning.

Inga kinesiska komponenter
Många andra länder har också vidtagit olika typer av åtgärder, om än inte lika kraftfulla, med hänvisning till rikets säkerhet. Sveriges uteslutning av Huawei från 5G-utbyggnaden är ett exempel.

För säkerhetsbranschen har den pågående konflikten mellan Kina och västvärlden i första hand inneburit att företag som tidigare hade tillverkning av kritiska komponenter i Kina flyttat den till andra delar av världen. Bolag som exporterar till USA måste också leva upp till NDAA-standarden, vilket innebär att säkerhetsteknik som ska säljas i USA och ska kopplas upp inte får innehålla komponenter från vissa kinesiska tillverkare.

”Mycket rop på vargen”
I den online-diskussion som Securityuser bjöd in till framgick att det inte finns någon rörande gemensam syn på Kina och cybersäkerhet. En person som under många år haft ledande befattningar i leverantörsledet menade att det är ”mycket rop på vargen”.

– Jag tror att vi har lika många kålsupare i alla länder men det finns en större rädsla för Kina. Var omdömesgill när du använder produkter oaktat vart de kommer ifrån, det handlar om hur du hanterar dina mjukvaror, sa hen.

En annan person påtalade att den stora skillnaden med Kina jämfört med andra länder är att företag och medborgare ska bidra till statens och kommunistpartiets underrättelsebehov. Med andra ord måste kinesiska bolag lämna information till staten om så krävs.

Mänskliga rättigheter
Flera personer betonar också att det är svårt att urskilja vad som är handelskrig och vad som är säkerhetsbrister. Dessutom tror flera personer att svenska bolag kan komma att agera mot kinesiska bolag, men inte på grund av cybersäkerhet, utan etik och mänskliga rättigheter. Den synpunkten understryks av att säkerhetskoncernen Avarn i år har stoppat all nyförsäljning av kameraövervakningsprodukter från kinesiska Hikvision på grund av misstanke att den kinesiska tillverkaren kan ha en roll i kränkningar av mänskliga rättigheter i Xinjiang-provinsen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng