2023-03-31

Debut för privat-offentlig samverkan i krisberedskap

I veckan hölls ett möte för det näringslivsråd som ska bidra till att förbättra den privat-offentliga samverkan i gemensamma frågor som stärker totalförsvaret och krisberedskapen i Sverige.

– Det har funnits ett stort intresse hos näringslivet att aktivt delta i totalförsvarsplaneringen och det har länge efterfrågats ett forum för informationsutbyte och samverkan. På det här första mötet har vi skapat oss en bild av vad deltagarna ser som några av de viktigaste frågorna om hur näringslivet kan engageras i uppbyggnaden av totalförsvaret, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

Överbefälhavare Micael Bydén och Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för MSB, beskrev omvärldsläget vad gäller den militära respektive civila lägesbilden.

– Vi ser att det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har försämrats i en snabbare takt än vad förmågan i det svenska civila försvaret har vuxit under de senaste åren. Vi behöver öka vår sense of urgency, öka takten och uppmuntra lokala och regionala initiativ till samverkan mellan privata och offentliga aktörer, säger Carl-Oskar Bohlin. 

– Det viktiga är att få i gång engagemanget hos näringslivet och att de får ställa sina frågor, att vi påbörjar dialogen, oavsett om det handlar om att öka robustheten, säkra drivmedel eller diskutera arbetsrättsliga frågor, säger han.

En viktig del av totalförsvaret är personalförsörjningen. MSB presenterade på mötet vägledningen för både privata och offentliga aktörer som kan användas för att planera vilken krigsorganisation som behöver finnas och hur den ska bemannas för att kunna fortsatt bedriva verksamhet under höjd beredskap.

Redan före sommaren planeras ett nytt möte för att fortsätta de diskussioner som påbörjades.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng