2023-10-02

Dataintrång i sociala medier ökar i samtliga regioner

Kapning av sociala mediakonton har ökat och där framför allt kapning av Facebook-konton är ett problem.

Fram till och med augusti i år har polisanmälningarna av dataintrång i sociala medier och e-tjänster ökat med 45 procent i landet jämfört med samma period förra året. Störst ökning syns i region Mitt med 95 procent och minst ökning i region Stockholm med 6 procent. Bara i augusti anmäldes 613 dataintrång i sociala medier och e-tjänster vilket är en ökning med 70 procent jämfört med augusti förra året.

Kapning av sociala mediakonton har ökat och där framför allt kapning av Facebook-konton är ett problem. Då borttagande eller återställande av konton kan vara svårt blir det än viktigare att se till att skydda kontot och då framför allt med starka och unika lösenord, helst en fras och tvåfaktors-inloggning.

– SSF Stöldskyddsföreningen får in många samtal och mejl där personer blivit utsatta för kapning och upplever det väldigt svårt att återställa eller ta bort konton vilket är ett problem, säger Paul Pintér, rådgivare mot digitala brott vid SSF Stöldskyddsföreningen.

Facebook-kontona används sedan för att lura av andra pengar eller personliga uppgifter.

Här är SSF tips för att undvika dataintrång i sociala medier:

• Ha starka och unika lösenord för varje socialt mediakonto eller e-tjänst, helst en lösenordsfras.
• Lämna aldrig ut några privata uppgifter till någon annan.
• Använd om möjligt en lösenordshanterare.
• Aktivera tvåfaktorinloggning där det går.
• Klicka aldrig på några länkar som du är osäker på.
• Tacka inte ja till okända personers vänförfrågningar utan att ha gjort en gedigen research kring personen ifråga.
• Logga ut från sociala medier när du inte använder dem.
• Kontrollera alltid suspekta meddelanden som kommer från ”vänner” framför allt när det gäller pengar.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng