2019-04-03

Datainspektionen granskar Klarna

Datainspektionen har inlett en granskning av Klarna Bank AB för att se hur företaget behandlar personuppgifter. Granskningen sker efter att myndigheten har tagit del av företagets dataskyddspolicy och tagit emot ett flertal klagomål från enskilda gentemot Klarna. Granskningen sker i enlighet med myndighetens tillsynsplan.

Datainspektionen har i sin tillsynsplan för 2019–2020 identifierat ett antal prioriterade områden där det finns särskild risk för att den enskildes rättigheter kan komma att kränkas. En specifik bransch som har identifierats är betalningsförmedlares insamling av bland annat kunders köphistorik. Där finns ett behov av att klargöra vissa rättsfrågor såsom exempelvis ändamål med behandling och gallring av personuppgifter. Klarna är exempel på en sådan betalningsförmedlare.

– Klarna är ett stort företag och deras behandling rör många enskilda samt avser en stor mängd personuppgifter. Efter att ha tagit del av företagets dataskyddspolicy samt ett flertal klagomål från enskilda som rör just Klarna och dessa frågor, finns det anledning för oss att granska Klarnas behandling av personuppgifter, säger jurist Petra Lennhede på Datainspektionen.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan