2022-02-20

"Cyberkriminella har bytt taktik"

Genom att i större utsträckning än tidigare utnyttja publika sårbarheter kan cyberkriminella komma åt ett stort antal organisationer för att kunna genomföra dataintrång. Cybersäkerhetsbolaget Truesec varnar för att angreppen genomförs snabbt och att aktörerna på mindre än 24 timmar skaffar sig full kontroll över nätverken.

Truesecs årliga hotrapport ”Threat Intelligence Report 2022” visar på en kraftig ökning av antalet genomförda cyberattacker mot skandinaviska och globala organisationer. Cyberkriminella agerar snabbare och med förändrad taktik för att uppnå sina syften. Ett angrepps olika faser, från initialt fotfäste till att angriparna når sin målsättning, går allt fortare. På mindre än 24 timmar efter det initiala intrånget lyckas hotaktörer erhålla fullständiga administratörsrättigheter vilket innebär fullständig kontroll över offrets nätverk och IT-infrastruktur.

– Det finns viktiga omedelbara steg som en organisation kan ta för att reducera sin risk och tydligt förbättra sin motståndskraft mot dataintrång och minimera dess skada. Därför erbjuder vi i vår rapport råd och rekommendationer som organisationer omgående kan agera på för att bemöta cybersäkerhetsutmaningar, säger  Mattias Wåhlén, Threat Intelligence Lead på Truesec.

Några insikter från analysen av cyberhotlandskapet:

• Ransomware är fortsatt det största och mest allvarliga hotet för medelstora och stora företag. Antalet ransomware-angrepp ökade med 40 procent jämfört med 2020. 
• Ökningen på antalet cyberattacker beror dels på att aktörerna i större utsträckning automatiserar angreppen, dels att de rekryterar individer eller grupper vilka fungerar som franchisetagare och kan agera utefter färdiga instruktionsmanualer och automatiska verktyg.
• En majoritet av alla intrång börjar med att hotaktörer utnyttjar kända, men ej uppdaterade, sårbarheter i publika system för att nå fler organisationer genom samma angrepp.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng