2023-02-21

CERT-SE vid MSB inkopplat vid överbelastningsattacker

De överbelastningsangrepp som vi sett under februari är inte särskilt allvarliga enligt CERT-SE.

CERT-SE har under den senaste tiden stöttat samhällsviktiga verksamheter som utsatts för överbelastningsangrepp, så kallade DDoS-angrepp. Angreppen har gjort att tjänster, till exempel webbsidor, under en period inte varit tillgängliga. ´

Anonymous Sudan har tidigare uttalat upprepade hot mot olika svenska sektorer och tagit på sig angrepp mot webbplatser tillhörande bland annat sjukhus, lärosäten, banker, mediaföretag, flygsektorn, tågoperatörer, myndigheter och organisationer inom finans- och energisektorn.

– Överbelastningsangrepp kan tillfälligt begränsa tillgängligheten på system och tjänster, men har sällan varaktig eller destruktiv inverkan på samhällsnivå. Det kan vara väldigt irriterande att webbplatser inte är tillgängliga för medborgare som behöver information, men orolig behöver man inte vara, säger Jonas Paulsson på CERT-SE.

CERT-SE följer den här typen av angrepp för att ha koll på olika angreppsmetoder och delar information med dem som kan vara eller kan bli berörd av hoten. Vid ett överbelastningsangrepp rekommenderar CERT verksamheten att ta kontakt med sin internetleverantör som kan hjälpa till med åtgärder för att stoppa angreppet.

– Vårt uppdrag är att stötta samhället med att förebygga och hantera it-incidenter. Vårt fokus är inte att utreda vilka som ligger bakom cyberangrepp, utan på att hantera störningen, vara i kontakt med drabbade och hjälpa dem att åtgärda problemet med råd och stöd, säger Jonas Paulsson.

De överbelastningsangrepp som vi sett under februari är inte särskilt allvarliga enligt CERT-SE. Men det skulle ändå kunna få allvarliga konsekvenser om den webbplats som angrips levererar viktig samhällsinformation som inte går att få på annat sätt.

– Verksamheter skyddar sig bäst genom att fortsätta att arbeta systematiskt med it-säkerhet och se över kontinuitetsplanerna. Med varje cyberhändelse blir vi ju alla visare och bättre – skydden i it-miljöerna ses över och blir bara bättre, säger Jonas Paulsson.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng