2015-10-29

Bristfälligt it-säkerhetsarbete i börsbolag och kommuner

37 procent av de tillfrågade IT-cheferna i börsbolag, kommuner och på myndigheter uppger att tester av IT-skyddet endast har gjorts någon enstaka gång och 10 procent uppger att det aldrig gjorts. Det visar en ny undersökning från IT-säkerhetsföretaget NTT Com Security.
NTT Com Security har i en undersökning intervjuat IT-säkerhetschefer eller andra befattningshavare med ansvar för IT-säkerhet i 50 kommuner och myndigheter samt 50 börsnoterade bolag. Trots att bara 42 procent av IT-cheferna regelbundet genomför tester anser 88 procent att deras verksamhet har mycket god eller god beredskap för IT-relaterade hot.

Undersökningen visar även att börsbolagen är sämre på att genomföra säkerhetstester. Endast 38 procent av IT-cheferna i börsbolagen uppger att det regelbundet genomförs tester av IT-skyddet. Detta kan jämföras med 46 procent bland myndigheter och kommuner. I undersökningen uppger 56 procent av IT-cheferna i börsbolag, kommuner och på myndigheter att de upplever en ökad hotbild rörande IT-relaterade hot i dag jämfört med för tre år sedan.

– Att börsbolag och offentlig verksamhet inte har bättre rutiner tyder på bristfällig säkerhet. Möjligheten att upptäcka sårbarheter och stänga säkerhetshål innan ett intrång äger rum är liten om man inte regelbundet genomför säkerhetstester, säger Anna Barkvall, IT-säkerhetsexpert på NTT Com Security.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan