2023-01-06

Här är Brås nya uppdrag för 2023

Brå ska bland annat studera vad möjliggörare eller insiders har för roll och funktion för brottslig verksamhet som begås av kriminella nätverk.

Brå tillförs medel för att stärka och utveckla sin förmåga att bidra med kunskapsunderlag, utvärderingar och statistik samt för att förstärka stödet till kommunerna i det brottsförebyggande arbetet. Flera av de nya uppdragen har med kriminella nätverk och utsatta områden att göra.
Brå får några nya uppdrag 2023, bland annat studera vad möjliggörare eller insiders har för roll och funktion för brottslig verksamhet som begås av kriminella nätverk. Det kan exempelvis handla om statligt eller kommunalt anställda, mäklare, revisorer, banktjänstemän eller advokater, som missbrukar sina uppdrag. Studien ska fördjupa och komplettera bilden av svensk organiserad brottslighet. I uppdraget ingår att identifiera och lämna förslag på förebyggande och motverkande åtgärder. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2024.
 
Brå ska också undersöka hur normförskjutningar i den kriminella miljön kan kopplas till utvecklingen av konflikter mellan och inom kriminella nätverk. Brå ska i studien kartlägga utvecklingen av skjutvapenvåldet i Sverige sedan mitten av 00-talet då ökningen startade. Fokus ska vara att kartlägga trendbrott, bland annat för att identifiera dåd som kan ha bidragit till att våldsanvändningen ökat eller ändrat karaktär, och att analysera vilka faktorer som kan ha haft betydelse för normförskjutningen inom den kriminella miljön. Brå ska även föreslå åtgärder som kan bidra till att bryta den negativa utvecklingen av skjutvapenvåldet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 september 2024.
 
Brå ska också producera statistik över utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i utsatta områden. Brå ska utveckla redovisningen av statistiken och statistikens användbarhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2023

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng