2023-06-21

Branschråd vill minska cykelstölderna

De senaste åren har över 60 000 cyklar anmälts stulna årligen. Stölder av elcyklar ökar dessutom varje år. Försäkringsbolagen betalade 2021 ut 250 000 000 kronor i försäkringsersättning för stulna cyklar. Den Demoskopundersökning SSF låtit göra visar att närmare 40 procent väljer bort cykeln som transportmedel i rädsla för att den ska bli stulen. Åtgärder och ökad kunskap för att minska cykelstölderna måste till!

SSF Stöldskyddsföreningen, Länsförsäkringar, Folksam, Trygg-Hansa, If, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Polisen är alla övertygade om att det går att göra mycket att för att öka tryggheten för cyklister. Därför startades Branschrådet för minskade cykelstölder och bättre cykelparkeringar 2022. Arbetet går under namnet ”Operation låsning” och ska bland annat se över och arbeta med möjlighet till fler och säkrare cykelparkeringar, information om hur man bäst låser sin cykel för att minska risken för stöld, avyttringsmöjligheter för stulna cyklar, minska risken för köp av stulen cykel och inte minst hur vi kan anpassa infrastrukturen.

– För att lyckas med vår ambition att öka tryggheten för cyklister och minska antalet cykelstölder så krävs att alla hjälps åt. Att arbeta tillsammans i Branschrådet och med externa partners gör att vi ökar möjligheten att påverka både kommuner och fastighetsägare att bygga säkrare cykelparkeringar och ökar kunskapen hos enskilda cyklister om hur man skyddar sig mot cykelstöld, bland annat genom att låsa cykeln i fasta föremål säger Thomas Brühl VD på SSF Stöldskyddsföreningen.

Branschrådet var på plats i Motala på Vätternrundan den 14 juni och höll även ett webbinarium för att prata om nuläget med cykelstölder i Sverige, hur stöldrisken påverkar viljan att cykla, samt Branschrådets fokusområden under 2023–2024. Webbinariet riktade sig till samtliga aktörer i samhället som arbetar med cykling, cykelstölder och/eller cykelparkering.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng