2021-02-21

Bräckliga isar ökar olycksrisken

Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor visar att tre personer mist livet under januari 2021, jämfört med noll personer samma period 2020.

Svenska Livräddningssällskapet och Issäkerhetsrådet uppmanar om extra försiktighet på grund av att snö på nyisar är extra svårbedömda och bidrar till ökad olycksrisk. Snön isolerar effektivt och dämpar is tillväxten då värmetransport som är nödvändig för att isen ska växa till sig förhindras. Trots sträng kyla hindras isen från att växa. Snön dämpar dessutom ljud och kan skymma svagheter i isen.

En annan risk är att höga flöden i samband med riklig nederbörd i form av regn under hösten har skapat ovanligt stora flöden i våra vattendrag. Extra uppmärksamhet krävs därför vid strömställena som inlopp och utlopp, i sund, över grund och runt uddar.

– Allt detta tillsammans gör att Issäkerhetsrådet rekommenderar att snötäckta isar beträdes med största försiktighet och endast av de som har god vana och rätt utrustning för att vistas på isen. Vid minsta osäkerhet om isens tjocklek och bärighet – stanna kvar på land. Ta promenaden på stranden istället för på isen, säger Mikael Olausson, ordförande Issäkerhetsrådet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng