2022-11-10

Brå vill se mer uthålliga utredningar av dataintrång

Dataintrångsbrottsligheten är ett betydande nuvarande och framtida hot mot såväl svenska företag och medborgare som landets digitala infrastruktur, menar Brå.

En rapport från Brå visar att det polisanmäldes närmare 9 000 dataintrång i Sverige 2020 och drygt 11 000 stycken 2021. Men detta är troligtvis bara en bråkdel av de dataintrång som begås eftersom mörkertalet anses vara stort.

Dataintrångsbrottsligheten är ett betydande nuvarande och framtida hot mot såväl svenska företag och medborgare som landets digitala infrastruktur, menar Brå.

Brås intervjuer med personer i olika positioner inom polisorganisationen ger en samlad bild av en polisiär infrastruktur för utredning av komplexa cyberbrott som fortfarande är under uppbyggnad, och som också är sårbar. Organisationen med regionala it-brottscentrum är relativt ny, och det saknas en tydlig samordningsfunktion på nationell nivå.

Utifrån Brås granskning framstår ett behov av ett mer uthålligt utredningsarbete, där enskilda ärenden inte läggs ner för fort, och där man får bättre möjligheter att identifiera och samordna ärenden som härrör från samma kriminella aktör, både regionalt och nationellt, till exempel genom att arbeta i team där det ingår representanter från såväl regionerna som det nationella it-brottscentrumet. Ett mer uthålligt arbete skulle också ge bättre möjligheter att arbeta fram utredningsunderlag som kan vara till nytta i internationella polisoperationer mot den organiserade cyberbrottsligheten.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng