2022-06-27

Brå ska kartlägga våldsbrott i skolan

Kartläggningen ska omfatta en beskrivning av våldet i skolan, exempelvis vem som begår det, hur det yttrar sig och vem det riktar sig mot.

Brå har fått två nya uppdrag av regeringen. Brå ska kartlägga grövre våldsbrott i skolan och stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i skolan. 

Det första uppdraget innebär att Brå ska kartlägga omfattningen och utvecklingen av grövre våldsbrott i skolan. Kartläggningen ska även omfatta en beskrivning av våldet i skolan, exempelvis vem som begår det, hur det yttrar sig och vem det riktar sig mot. Inom ramen för uppdraget ska Brå inhämta synpunkter och erfarenheter från relevanta myndigheter, organisationer och aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 27 mars 2024.

Det andra uppdraget innebär att Brå, inom ramen för verksamheten vid Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid myndigheten, ska ta fram ett metodstöd och ett informationsmaterial om våldsbejakande extremism och radikaliserings- och rekryteringsprocesser. Stödet ska vara särskilt anpassat för att kunna användas inom skolväsendet. Myndigheten ska även genomföra riktade informationsinsatser till skolpersonal och andra relevanta aktörer. Vid behov ska CVE även ge lokalt stöd för samverkan mellan exempelvis skola, socialtjänst och polis, i frågor kopplade till våldsbejakande extremism. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 december 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng