2024-03-27

Bolagsverkets brottsförebyggande arbete ska stärkas

Bolagsverket får en tydligare roll när det gäller att kontrollera att uppgifterna i verkets register är korrekta och motverka att felaktiga uppgifter registreras. Syftet är att minska risken för att företag används i brottsliga upplägg genom till exempel användning av bolagsmålvakter.

Bolagsverket är ansvarig myndighet för ett flertal register av betydelse för näringslivet, exempelvis aktiebolagsregistret. Att uppgifterna i Bolagsverkets register är korrekta är viktigt både för det allmänna förtroendet inom näringslivet och för att förhindra att brott begås inom företag.

Genom en förordningsändring får Bolagsverket en tydligare roll när det gäller att kontrollera att uppgifterna i verkets register är korrekta och motverka att felaktiga uppgifter registreras. Ändringen är ett steg i regeringens arbete med att bekämpa den brottslighet som begås inom ramen för företagsverksamhet.

– För att trycka tillbaka den organiserade brottsligheten måste vi strypa den kriminella ekonomin. Vi vet att den organiserade brottsligheten systematiskt använder bolag som ett verktyg för att begå brott, och att mer måste göras för att förhindra det. Bolagetsverket har en stor potential i att kunna arbeta mer brottsförebyggande och motverka att företag används i brottsliga upplägg genom att kontrollera att uppgifter som finns i registren stämmer, säger justitieministern Gunnar Strömmer.

– De kriminella har ingen plats i näringslivet. Det är nödvändigt att Bolagsverket får ett tydligare mandat att kontrollera och följa upp sina register. Det är viktigt för det svenska näringslivet och den stora majoriteten av företagare som vill göra rätt för sig och som också ofta är de som drabbas av kriminella aktörer, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Förordningsändringen innebär att Bolagsverket får ett tydligare uppdrag när det gäller att minska riskerna för att verkets rutiner utnyttjas för ekonomisk brottslighet samt ett tydligare uppdrag för att aktivt verka för att uppgifterna i registren är korrekta. Bolagsverkets möjligheter till kontrollåtgärder och samverkan med andra myndigheter förtydligas också. Även Bolagsverkets hantering av personuppgifter vid sådana kontroller tydliggörs.

Förordningsändringen träder i kraft den 1 april 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng