2020-05-22

Bankerna och Polismyndigheten intensifierar samarbete

Nu ska nya former för informationsutbyte mellan banker och Polismyndigheten testas när samarbetet intensifieras i kampen mot penningtvätt, finansiering av terrorism och organiserad brottslighet.

Genom initiativet SAMLIT, Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Initiative, samverkar Polismyndigheten och de fem största bankerna i Sverige – Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Även Svenska Bankföreningen deltar i initiativet. Idag sker informationsutbyte mellan varje enskild bank och Polismyndigheten och genom penningtvättslagen har polisen rätt att begära ut information. För att stärka bekämpandet av penningtvätt kommer nu de deltagande bankerna gemensamt träffa polisens underrättelseenhet på nationella operativa avdelningen (Noa) för att dela information om till exempel nya tillvägagångssätt, brottstyper eller andra mönster som gemensamt kunnat identifieras.

– Polisens underrättelsetjänst sitter på bilden över den organiserade brottsligheten och vilka aktörer som tjänar pengar på brottslig verksamhet. Bankerna i sin tur ser finansiella flöden och mönster. Genom att dela mer information med varandra så tror vi att brotten lättare ska upptäckas i ett tidigt skede men även att vi i större utsträckning ska förebygga så att brott överhuvudtaget inte kan begås. På det sättet vill vi bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och komma åt den organiserade brottsligheten, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten på Noa.

För bankerna innebär samarbetet att de får fördjupade insikter om till exempel vilka misstänkta transaktionsmönster de ska söka efter i sitt kontinuerliga arbete mot penningtvätt, finansiering av terrorism och andra typer av ekonomisk brottslighet.

Pilotprojektet startas i juni och där kommer det testas nya former för informationsutbyte inom ramen för gällande lagstiftning samt även tittas på vilka möjliga regelverksändringar som kan tänkas behövas för att göra arbetet än mer effektivt framöver. Projektet är ett resultat av SAMLIT, som initierades av bankerna förra året. Piloten avslutas i november och kommer därefter att utvärderas innan samarbetet officiellt sjösätts under 2021. Planen är att involvera fler banker allteftersom arbetet fortskrider.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng