2021-12-08

Arbetet med säkerhetsskydd stärks med ny lagstiftning

Den justerade säkerhetsskyddslagen gäller alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Säkerhetspolisen får ett ökat tillsynsansvar, möjligheter till att utfärda vitesförelägganden eller sanktionsavgifter samt att ingripa mot pågående utkontrakteringar och försäljningar. Det är några förändringar i säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft den 1 december. Dessutom ökar kraven på verksamheter att åtgärda brister i säkerhetsskyddsarbetet.

Säkerhetspolisen har flera gånger konstaterat att myndigheter, företag och andra verksamheter brister i arbetet med säkerhetsskydd vilket riskerar att hemligheter röjs, stjäls eller förstörs. Bland annat handlar bristerna om otillräckliga säkerhetsanalyser och svagheter i säkerhetsskyddet som inte åtgärdas trots att verksamheterna känner till dem.

– Vi har de senaste åren sett ett breddat och fördjupat hot mot säkerhetskänslig verksamhet från främmande makt. Förändringarna i lagstiftningen innebär att Säkerhetspolisen kan stärka skyddet och ingripa mot verksamheternas säkerhetsbrister på ett betydligt kraftfullare sätt än tidigare, säger David Hughes, säkerhetsskyddsexpert vid Säkerhetspolisen.

Den justerade säkerhetsskyddslagen gäller alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Den omfattar fler verksamheter än tidigare och i lagstiftningen förtydligas att den gäller både offentliga och privatägda verksamheter.

– Säkerhetspolisen välkomnar förändringarna. De ger oss bättre möjlighet att agera mot brister i säkerhetsskyddet som vi ser. För samhället i stort innebär det att skyddet för Sveriges säkerhetskänsliga verksamheter förbättras, säger David Hughes.

I och med lagändringarna kommer Säkerhetspolisen under 2022 att uppdatera sina vägledningar om säkerhetsskydd.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng