2019-10-14

Andelen bilar som inte återfinns ökar

Under de tre första kvartalen 2019 har det efterlysts 5396 personbilar i Sverige. Av dessa bilar är 25 procent fortfarande är borta. Det visar den senaste kvartalsstatistiken från Larmtjänst.

Andelen bilar som inte återfinns har under många år legat omkring 20 procent. Under de tre första kvartalen ligger dock siffran på 25 procent.

– En anledning till ökningen kan vara de internationella brottsnätverken som opererar i Sverige, det kan vi även se på den typ av bilar som stjäls men inte återfinns, säger Torbjörn Serrander, utredare på Larmtjänst.

Av de bilar som fortfarande inte har återfunnits är 28 procent av de fem senaste årsmodellerna (2019, 2018, 2017, 2016, 2015).

Antalet bilar som blir efterlysta har däremot minskat och så har trenden sett ut sedan man införde det elektroniska stöldskyddet i slutet av 90-talet. Under året har 5396 bilar efterlysts vilket kan jämföras med 6018 efterlysta personbilar under samma period 2018.

Under sommaren såg Larmtjänst en stöldvåg av Teslabilar. Under året har 14 Teslabilar efterlysts varav 12 efterlystes mellan juni-augusti. I mitten av augusti gick Larmtjänst ut med tips om funktioner i bilen som försvårar för tjuven. Sedan dessa har inte några Teslabilar blivit efterlysta. Av de 14 efterlysta bilarna är 10 fortfarande borta.

Under året har det varit en ökning av antalet efterlysningar av Toyotabilar, framförallt av modellerna Rav4 och Auris. Antalet efterlysningar ökade redan under slutet av 2018. Under de tre första kvartalen 2019 har det efterlysts 144 Toyotabilar med årsmodell 2010 eller nyare. Av dessa är 45 bilar fortfarande borta. Efterlysningarna kommer främst från Skåne län.

Även Mazda CX-bilar har varit utsatta för stölder under första halvåret. Under perioden har 26 stycken CX-bilar blivit efterlysta varav 8 är anträffade. Av de 26 bilarna är 24 efterlysta i Skåne län.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan