2024-02-07

Allt fler gripanden tack vare internationellt polissamarbete

Allt fler ledande aktörer bland svenska gängkriminella beger sig utomlands, den organiserade brottsligheten med internationella kopplingar kräver därmed i allt högre grad gränsöverskridande polissamarbete, betonar polisen.

Utbyte av information sker 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan tack vare ett brett internationellt samarbete som bland annat innefattar gränsförvaltning, gemensamma brottsutredningar, underrättelseutbyte och gemensamma gränsöverskridande insatser. Detta ger svensk polis en god uppfattning av omfattning och rörelsemönster bland gängkriminella i utlandet.

– Vårt samarbete med andra länder i att komma åt krypterade chattar såsom Encrochat och Sky ECC ledde inte bara till stora polisiära framgångar. Det medförde även att fler fick upp ögonen för internationellt polissamarbete, säger Håkan Wall, chef på internationella enheten på polisens nationella operativa avdelning.

Genom Interpol, Europol, Schengensamarbetet och nordiska sambandsmän har polisen förutsättningar för att bekämpa organiserad brottslighet även när misstänkta gärningsmän befinner sig utomlands. När svenska gängkriminella begår brott är svensk polis noga med att utfärda internationella efterlysningar. På så sätt har många gängkriminella identifierats och sedan kunnat gripas utomlands, menar polisen.

Polisen deltar aktivt i arbetet på EU-nivå samt i andra internationella fora med att ytterligare stärka förutsättningarna för internationellt polissamarbete.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng