2023-07-22

Alla EU-möten i Sverige genomfördes tryggt och säkert

176 möten har genomförts i Sverige under det svenska EU-ordförandeskapet, varav majoriteten i Stockholm. Samtliga möten har genomförts på ett tryggt och säkert sätt, menar polisen.

Det svenska EU-ordförandeskapet har pågått mellan januari och juni i år. Polisens uppgift var att upprätthålla ordning och säkerhet vid de olika mötena som hållits över hela landet, varav 131 hölls i Stockholm.

– Vi har hanterat ett stort antal möten och tillsammans med regionerna har vi arbetat för att genomföra dem tryggt och säkert, säger Per Engström, kommenderingschef för nationella särskilda händelsen Consilium.

Polisens arbete med ordförandeskapet har bland annat bedrivits inom ramen för den nationella särskilda händelsen Consilium.

– Jag vill tacka för allt gott samarbete, god planering och förberedelser som pågått under lång tid. Trots begränsade resurser har alla stöttat varandra och bidragit där man kan, säger Per Engström.

Utöver att resurser flyttats mellan regioner för att stötta upp vid större möten har även nationella bombskyddet, nationella insatsstyrkan och polisflyget använts. Även de nordiska länderna har varit med och stöttat, exempelvis har dansk polis bidragit med bombsökshundar.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng