2021-08-31

924 antagna till polisutbildningen hösten 2021

Trenden med att få lämnar sin anställning fortsätter.

924 har antagits till höstens utbildningsstart på polisutbildningarna. Utöver det har 68 påbörjat polisens funktionsinriktade polisutbildning.

Polisstudenterna  har precis påbörjat sina utbildningar på lärosätena i Växjö, Borås, Malmö, Stockholm och Umeå. För distansutbildningarna är platserna nästan fyllda på samtliga lärosäten. I juni påbörjade också 68 personer den funktionsinriktade polisutbildningen.

– Det är mycket positivt att så många vill bli polis och har antagits till våra olika polisutbildningar i höst. Vi kan även se att platserna till våren har börjat fyllas. De närmaste åren behöver vi bli fler poliser och vi utvecklar därför hela tiden vårt arbete så att ännu fler ska söka och antas till våra polisutbildningar, säger Eva Årestad Radner, nationell samordnare för grundutbildningen.

Tre veckor in på utbildningen fastställs det definitiva antalet på hur många som befinner sig i höstens utbildningsomgång. Utöver de antagna till nuvarande termin går ytterligare drygt 2 041 studenter grundutbildningen till polis, samt totalt 75 studenter den funktionsinriktade polisutbildningen.

Polisutbildningen går att söka när som helst under året och det är möjligt att söka till två terminsstarter under ett år. Till våren 2022 är 436 preliminärt antagna.

Trenden med att få lämnar sin anställning fortsätter. Personalomsättningen för Polismyndigheten totalt är cirka 4,5 procent. När det gäller poliser är personalomsättningen 3,0 procent, varav drygt hälften är pensionsavgångar. Cirka 28 procent av de som slutat av annan anledning än pension har också valt att komma tillbaka sedan 2015.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng