2019-02-15

9 av 10 anser att försäkringsbedrägeri är ett allvarligt brott

9 av 10 anser att försäkringsbedrägeri är ett allvarligt brott och nästan varannan kan tänka sig att anmäla en person som begått försäkringsbedrägeri. Det framgår i en Novusundersökning av allmänhetens attityder till försäkringsbedrägerier som gjordes under hösten 2018.

Undersökningen bygger på en attitydundersökning utförd av Novus under perioden 11- 17 oktober 2018. Undersökningen är genomförd på ett riksrepresentativt urval av personer i åldersgruppen 18-79 år. Totalt genomfördes 1086 intervjuer.

89 procent anser att försäkringsbedrägeri är ett allvarligt brott. Det finns dock skillnader i attityderna beroende på vilken åldersgrupp man tillhör. Åldersgruppen 50-64 år (93%) och 65-79 år (99%) anser i högre grad att försäkringsbedrägeri är ett allvarligt brott. Det finns även geografiska skillnader då boende i Stockholm svarar högre grad att det är allvarligt (93%).

6 procent av de tillfrågade uppger att de kan tänka sig att medvetet överdriva värdet på det man försäkrat för att få ut mer pengar från försäkringsbolaget i samband med en skada. Män och åldersgruppen 30-49 år svarade i högre grad ja. Kvinnor och personer i åldersgruppen 65-79 år svarade i högre grad nej.

Av de tillfrågade svarade de allra flesta kan inte tänka sig att medvetet anmäla en skada som aldrig inträffat. Åldersgruppen 65-79 år anger fler nej (98%).

Nästan varannan person kan tänka sig att anmäla en person som begått ett försäkringsbedrägeri. Åldersgruppen 18-29 år svarar i högre grad ja (53%).

9 av 10 anser att det är viktigt att försäkringsbolagen jobbar med utredningar. Åldersgruppen 50-64 år (95%) och 65- 79 år (99%) anser i högre grad att det är viktigt att försäkringsbolagen jobbar med utredningar för att upptäcka och förhindra försäkringsbedrägerier. Boende i Stockholm svarar också i högre grad att det är viktigt (96%).

27 procent tror att det är en liten risk att åka fast om man begår ett försäkringsbedrägeri. Kvinnor tror i högre grad att det finns en risk att åka fast (24%). Män anger oftare att de tror det är en mindre risk att åka fast (34%).


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan