2024-03-03

7 av 10 betonar användarupplevelse i säkerhetslösningar

En ny global undersökning från IT-säkerhetsföretaget Check Point Software visar att användarupplevelsen är kritisk vid installationen av Secure Access Service Edge (SASE)-lösningar. Undersökningen bland 608 IT-säkerhetsexperter visar att 72 procent anser att användarupplevelsen, med smidig och oavbruten åtkomst, är deras topprioritet. Det tyder på ett paradigmskifte i branschen där användarupplevelsen blir allt viktigare.

SASE säkrar organisationers nätverk genom att flytta traditionellt hårdvarubaserad infrastruktur för cybersäkerhet på plats, till molnet i stället. Det här gör skyddet till en tjänst, snarare än en produkt och betyder därför att verksamheter kan förlita sig på en cybersäkerhetslösning för deras nätverk som inte kräver samma underhåll från deras sida.

Undersökningen visar en nyanserad förståelse för implementation av SASE och avslöjar även om transformationen till SASE pågår, så finns det ett starkt intresse för säkerhetsaspekterna tekniken erbjuder. Det här återspelar en större trend inom branschen som prioriterar säkerhet som erbjuder en säker och pålitlig internetåtkomst för molntjänster.

Organisationer försöker idag navigera svårigheterna av en digital transformation och undersökningen visar på ett växande behov av cybersäkerhetslösningar som inte bara skyddar mot hot, utan också skapar en bra användarupplevelse. 

Undersökningens viktigaste resultat:

• Användarvänlighet i topp: Undersökningen visar på ett paradigmskifte då 72 procent av IT-säkerhetsexperter anser att användarupplevelsen är en topprioritet. Detta understryker behovet av användarvänliga SASE-lösningar som inte riskerar säkerheten.

• Efterfrågan av integrerade lösningar: Över hälften av de förfrågade IT-säkerhetsexperterna föredrar att skaffa SASE-komponenter från en och samma leverantör. Det här betyder att marknaden lutar mer åt välintegrerade och heltäckande lösningar för cybersäkerhet.

• Zero Trust och Secure Web Gateway i framkant: De främsta fördelarna med ett SASE-system är Zero Trust, då ingen användare har obeprövad åtkomst, och Secure Gateway, som filtrerar webbtrafiken.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng