2021-06-01

61 501 anmälda bedrägerier i år

Att antalet anmälda kortbedrägerier minskar är en effekt av de nya autentiseringar som införts där BankID är ett exempel på ett sådant, menar PA Prabert.

Ny statistik från Brå visar att det hittills under året gjorts hela 61 501 bedrägerianmälningar. Det är en hög siffra, men antalet som utsatts för bedrägerier är troligtvis ännu högre då det finns ett stort mörkertal som väljer att inte anmäla, menar PA Prabert, expert på Mysafety Försäkringar.

Nyligen släppte Brå sin senaste statistik över anmälda brott under april och i år har än så länge 61 501 bedrägerieranmälningar gjorts. Av dessa anmälningar handlar 22 257 om kortbedrägeri och 8 795 om identitetsbedrägeri. 3 078 handlar om fakturabedrägerier. 

– Det är höga siffror vi ser men vi vet att det finns ett stort mörkertal som inte väljer att anmäla, inte sällan på grund av att man känner skam. Det är därför viktigt att vi fortsatt måste prata om bedrägerier och inte minst inom kontexten av pandemin. Den har inneburit förändringar som gör att fler handlar och spenderar mer tid på nätet vilket gjort det ännu lättare att utsättas för den här typen av brott, säger PA Prabert. 

Sett till kortbedrägerier så har antalet anmälningar minskat under årets fyra första månader jämfört med i fjol. En anledning är förbättrade säkerhetsåtgärder som implementerats under förra året. Men trots att kortbedrägerierna minskar så dyker ständigt nya metoder upp.

– Att antalet anmälda kortbedrägerier minskar är en effekt av de nya autentiseringar som införts där BankID är ett exempel på ett sådant. Men samtidigt vet vi att bedragarna ständigt försöker hitta nya vägar och metoder, som exempelvis de nya vaccinbedrägerierna vi har sett på senaste tiden, fortsätter PA Prabert. 

Bedrägerier är ett av de vanligaste brotten i Sverige men bara 6 procent av alla bedrägeribrott klarades upp under 2020. Något som också kan vara en bidragande orsak till varför många väljer att inte anmäla, menar PA Prabert.

– Det är viktigt att polisen ger den här typen av brott en högre prioritet för att fler ska kunna känna att deras anmälan ger en effekt och för att motivera fler att anmäla när de utsatts. Det är därför viktigt att vi fortsätter håller igång debatten med såväl allmänheten som våra politiker, avslutar PA Prabert.

Översikt anmälda bedrägerier januari-april 2021

Januari–april 2021

Totalt: 61 501

Identitetsbedrägeri:8 795

Fakturabedrägeri: 3 078

Kortbedrägeri: 22 257 

Januari 2021

Totalt: 16 461

Identitetsbedrägeri:2 816

Fakturabedrägeri: 725 

Kortbedrägeri: 6 167

Februari 2021

Totalt: 15 357

Identitetsbedrägeri:2 074

Fakturabedrägeri: 898

Kortbedrägeri: 5 295

Mars 2021

Totalt: 15 722

Identitetsbedrägeri:2 188

Fakturabedrägeri: 840

Kortbedrägeri: 5 465

April 2021

Totalt: 13 961 

Identitetsbedrägeri:1 717 

Fakturabedrägeri: 615

Kortbedrägeri: 5 330


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng