2021-09-03

470 ordningsböter för störande musik

Sedan den 1 juli har polisen haft möjlighet att utfärda ordningsböter på plats till personer som spelar hög och störande musik, exempelvis från en bil. Sedan dess har 470 ordningsböter utfärdats.

Under perioden juli-augusti i år sedan polisen i början av juli, på riksåklagarens beslut, fick börja utfärda böter på plats för den som spelar hög och störande musik har totalt 470 ordningsböter utfärdats.

I polisregion Bergslagen har problembilden med högt spelande musik från fordon varit påtaglig under sommarmånaderna juli-augusti. Där har 281 utfärdande av ordningsbot för förargelseväckande beteende utfärdats under perioden.

– När de här ordningstörningarna är av den dignitet så som vi har det i Bergslagen, så är denna fråga prioriterad för oss. Det är många, både medborgare och näringsliv, som drabbas av detta vilket gör att polisen måste kunna lägga tid och resurser på den här problembilden, säger Patrik Vallin, brottsförebygganade samordnare i polisregion Bergslagen.

– Genom ordningsböterna ser vi vissa effekter av en lite lugnare stämning och allmänheten är oftast väldigt nöjd med att polisen har fått snabbare verktyg.

Polisen har sedan den 1 juli i år även fått utfärda böter för störande och onödig körning med fartyg, vilket är en bestämmelse i sjölagen. Bestämmelsen gäller alla båtar, men bakgrunden är problemet med störande vattenskoteråkning. Under perioden juli-augusti har totalt 20 ordningsböter utfärdats.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng