2022-12-24

372 nya platser i Kriminalvården

Nyligen bevil­jades fram­ställningar från Kriminal­vården om att ingå hyres­avtal på flera orter. Regeringen har fattat beslut som innebär 152 nya platser på ytter­ligare fyra orter där verk­samhet bedrivs i dag. Totalt blir det 372 nya platser som tas i bruk senast nästa år.

För att att möjlig­göra ytter­ligare plats­kapacitet i anstalter och häkten runtom i landet behöver utbygg­naden av Kriminal­vården fortsätta, det är angeläget, menar regeringen.

Regeringen har därför beslutat att bevilja ytter­ligare fram­ställ­ningar från Kriminal­vården om att få ingå hyres­avtal för anstalts- och häktes­platser. Beslutet avser avtal på cirka nio år och omfattar Huddinge, Borås, Malmö och Lindesberg. Antalet platser på de aktuella orterna ökar med 152 platser.

Nyligen beviljades också fram­ställningar från Kriminal­vården om att ingå hyres­avtal på fem orter: Ystad, Göteborg, Nyköping, Luleå och Umeå. Det till­sam­mans med det senaste beslutet innebär att plats­kapaci­teten ökar med totalt 372 nya platser.

Fördelning av platserna

• Anstalten Högsbo, Göteborg: 36 platser

• Anstalten Luleå: 52 platser

• Anstalten Nyköping: 36 platser

• Anstalten Umeå: 52 platser

• Anstalten Ystad: 44 platser

• Anstalten Beateberg, Huddinge: 36 platser

• Anstalten Borås: 36 platser

• Anstalten Fosie, Malmö: 36 platser

• Anstalten Hinseberg, Lindesberg: 44 platser


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng