2018-02-16

"37 000 brottsoffer har gått miste om stöd"

Sedan polisens omorganisation 1 januari 2015 har uppskattningsvis 37 000 brottsoffer i Sverige gått miste om stöd från Brottsofferjouren, om man utgår från att Polisen hade förmedlat lika många ärenden 2015, 2016 och 2017 som de gjorde 2014.

Jämför man ärendemängden 2014 och ärendemängden 2017 är det en minskning med 44 procent.

– Det är närmare en halvering på tre år av de ärenden vi får från Polisen. Det betyder att brottsutsatta, vittnen och anhöriga som kunde ha fått stöd från Brottsofferjouren inte har fått det, säger Eva Larsson, generalsekreterare på Brottsofferjouren Sverige.

De nya länssiffrorna kommer endast tre veckor efter Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning som konstaterat att förtroendet för polisen har sjunkit från 65 till 54 procent sedan polisens omorganisation 2015.

– Vi på Brottsofferjouren ställer oss frågan om det här hänger ihop. På tre år har 37000 brottsoffer som kunde ha fått stöd från Brottsofferjouren inte fått det. Har det påverkat allmänhetens förtroende för Polisen och viljan att polisanmäla ett brott? säger Eva Larsson.

De 77 lokala brottsofferjourerna står redo men får inte kontakt med alla brottsoffer som vill få hjälp. De nya länssiffrorna visar att Polisen i vissa län är bättre på att förmedla kontakten mellan brottsoffer och Brottsofferjouren än i andra län. Till exempel i Norrbottens län där antalet förmedlade kontakter i stället har ökat med 19 procent på tre år.

– Vi ser att i de län där polisen arbetar aktivt med frågan är minskningen mindre än 44 procent. I Norrbottens län har kontaktförmedlingen till och med ökat, säger Eva Larsson.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng